Tag Archives: traction

Traction OMG (แทรคชั่น 4 แคปซูล)

รีวิวข้อมูล omg กับ Traction ต่างกันอย่าไร ?

รีวิวข้อมูล อาหารเสริม OMG กับ Traction ต่างกันอย่าไร ?

omg กับ Traction ต่างกันอย่าไร

ก่อนอื่นต้องขอบอกกว่าเดิมทีทางบริษัทได้เริ่มผลิตอาหารเสริมผู้ชายตัวแรกออกมาก็คือ อาหารเสริม OMG ซึ่งเป็นยาตัวหลักของเรา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทั้งยาบำรุงและอาหารเสริม ช่วยเสริมทั้งทางด้านร่างกายและช่วยในเรื่องการเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายอีกด้วย

Traction OMG 3 กล่อง (13 แคปซูล)

Traction OMG แทรคชั่น 12 แคปซูล

Traction OMG 

Traction OMG 3 กล่อง (13 แคปซูล) Traction OMG (แทรคชั่น)

3 กล่อง(12 แคปซูล)

1,300 ฿  1,800 ฿

Traction OMG 2 กล่อง 8 แคปซูล

อาหารเสริม Traction OMG แทรคชั่น 8 แคปซูล

Traction OMG 

Traction OMG 2 กล่องราคา 750 บาท

Traction OMG (แทรคชั่น)

2 กล่อง(8 แคปซูล)

900 ฿  1,200 ฿