Tag Archives: sense serum

ยานวดเพิ่มขนาด Sense Men Serum

คำถาม Sense Men Serum

ตอบทุกข้อส่งสัย กับ คำถาม Sense Men Serum ที่พบบ่อยจากผู้ใช้ เพื่อความเข้าใจที่ถูก

คำถาม sense men serum

คำถาม sense men serum คืออะไร ดีอย่างไร?

นวดเพิ่มขนาด

รีวิว! วิธีใช้ Sense Men Serum

วิธีใช้ Sense Men Serum (ยานวดเพิ่มขนาด)

วิธีใช้ Sense Men Serum ที่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 1 : หมุนฝาขวด Sense Men Serum เพื่อปลดล็อคฝา แล้วกดหัวปั๊มประมาณ 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสมลงบนฝามือ หรือปั๊ม Sense Men Serum ลงบนจุดซ่อนเร้นที่ทำความสะอาดแล้ว