Tag Archives: omg pantip

นวดเพิ่มขนาด

รีวิว! วิธีใช้ Sense Men Serum

วิธีใช้ Sense Men Serum (ยานวดเพิ่มขนาด)

วิธีใช้ Sense Men Serum ที่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 1 : หมุนฝาขวด Sense Men Serum เพื่อปลดล็อคฝา แล้วกดหัวปั๊มประมาณ 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสมลงบนฝามือ หรือปั๊ม Sense Men Serum ลงบนจุดซ่อนเร้นที่ทำความสะอาดแล้ว