Tag Archives: เซ็กส์ในผู้สูงอายุ

เซ็กส์ในผู้สูงอายุ

เซ็กส์ในผู้สูงอายุ

เซ็กส์ในผู้สูงอายุ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

เซ็กส์ในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทุกคน นั้นส่วนหนึ่งยังคงมีความต้องการในเรื่องต่างๆ ไม่น้อยไปกว่าหนุ่มสาว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางอาหาร การให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของตนเอง การเป็นผู้นำ รวมถึงเซ็กส์ ซึ่งในบางครั้งคนทั่วไปพากันคิดว่าผู้สูงอายุควรจะเข้าวัดเข้าวาแล้ว พอสูงวัยเข้ายังมีความต้องการทางเพศอยู่เลยโดนว่าเป็นผู้เฒ่าตัณหากลับไป ความจริงแล้วเมื่อวัยสูงขึ้น ไม่ว่าจะเข้าวัยทองหรือวัยสูงอายุหลัง ๖๐ ปีก็ตาม ความต้องการทางเพศอาจเท่าเดิม มากขึ้น หรือน้อยลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกาย