Tag Archives: ส่วนประกอบ omg

เห็ดถังเฉ่า

ถั่งเช่า ส่วนประกอบ omg ที่สำคัญ

ถั่งเช่า ราชาแห่งสมุนไพรจีน (Royal Cordyceps)

ถั่งเช่า ราชาแห่งสมุนไพรจีน (Royal Cordyceps)

ถั่งเช่า หรือ หญ้าหนอน สมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพ

มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณ ใช้กันอย่างแพร่หลายในตำราแพทย์ของจีนมาช้านาน

เหมาะกับกลุ่มคนวัยทำงานทั้งเพศหญิงและชาย

คะแนนจากผู้เขียน
คะแนนจากผู้อ่าน
โหวต: 7 คะแนนเฉลี่ย: 3.3]